lunes, 2 de febrero de 2015

Cirugia Bariatrica


El objetivo del proyecto de Cirugía Bariátrica es desarrollar una plataforma médica de realidad virtual para ayudar a los cirujanos a preparar y decidir cuál es la mejor técnica quirúrgica posible para la patología del paciente, pudiendo predecir cuál será la evolución del paciente en función del tipo de cirugía que se vaya a realizar y una base de datos de pacientes anteriores que hayan sufrido la misma patología.
 

El sistema recuperará TAC abdominal del paciente a partir de los de archivos de imagen médica (PACS) almacenados en el hospital. A partir de estos TACS el sistema generará una representación 3D real del estómago del paciente. La plataforma permitirá a los médicos interactuar con el modelo 3D y obtener la parte del mismo que sea importante para la planificación quirúrgica y obteniendo medidas de las mismas que después serán almacenadas para su consulta. Además, la plataforma incorporará modelos heurísticos que proporcionan una predicción de la pérdida de peso del paciente a partir de estas mediciones.
 

A continuación se muestran las imágenes del prototipo de la aplicación, donde se puede observar el modelado en 3D del estomago de un paciente.


  • Reconstrucción 3D del estomago del paciente y visualización del corte de estomago:
  • Reconstrucción y renderización de la caja torácica del paciente:  
 

Página Web: http://bariatric-surgery.i2cat.net

PartnersProyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en el marco de la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Título del proyecto: Cirugía Bariátrica
Expediente: IPT-2011-1377-900000miércoles, 3 de septiembre de 2014

Taller de Tecno-Antropologia i eSalut: Noves Tecnologies per a la fomentar la mobilitat entre la gent gran


i2Health Sant Pau col·labora en el taller Tecno-Antropologia i eSalut (eHealth): Noves Tecnologies per a la fomentar la mobilitat entre la gent gran, organitzat per ACPA i impartit per el Dr Jordi Colobrans. 

El taller s’adreça a persones interesades en conèixer i posar en pràctica la recerca en experiència d’usuaris (User Experience Research) en el camp de la salut, habitualmente investigadors socials i psico-socials, dissenyadors, desenvolupadors, psicòlegs de la percepció i investigadors de mercat.  

Per aquest motiu, s'abordara un dels problemes que intenta resoldre la eSalut: el de la progressiva disminució de la mobilitat de la gent gran a mesura que envelleix i la conseqüent pèrdua de qualitat de vida que experimenten algunes persones. És possible aconseguir que les persones grans mantinguin o, fins i tot, incrementin la seva mobilitat i els efectes positius que se’n deriven? Com podrien les TIC contribuir al món de l’envelliment actiu?  

Per a donar resposta a aquesta pregunta posarem en pràctica una de les hipòtesi de la eSalut: Si la gent gran se sentís més segura en el moment de desplaçar-se, probablement es desplaçaria més. En aquest taller explorarem un instrument que s’està dissenyant i desenvolupant amb aquesta finalitat en el marc del projecte Com’on (http://www.comon.lu), un projecte d’I+D+i de la UE dins del programa de la AAL (Assistant Ambient Living) (http://www.aal-europe.eu/) dirigida des del Coopehangen LivingLab (http://copenhagenlivinglab.com/) i on participen cinc països. Catalunya, hi participa des del livinglab de salut i2Health-Sant Pau (http://www.i2healthsantpau.eu/) a través de Livinglabing (http://livinglabing.com). L’instrument que explorarem és el Comp’anion, una aplicació per a mòbil que permet acompanyar i comunicar-se virtualment amb als viatgers d’edat durant els seus desplaçaments. 

CONTINGUTS

1) Una aproximació al coneixement dels projectes d’eSalut i als processos de co-disseny d’aplicacions informàtiques amb la participació activa del usuaris (aplicacions de la User Experience Research al camp de la Salut)
2) Una revisió en profunditat i crítica de què s’ha fet en aquest projecte i de la documentació generada des dels seus inicis fins al present (2012-2014),
3) Una exploració del darrer producte resultant d’aquesta recerca: el segon prototip de l’aplicació Com’panion

Per a dur a terme l’exploració de l’aplicació simularem una organització que té cura de la gent gran (una Care Organization) que farà de centraleta (Call Center). Paral·lelament, organitzarem una xarxa de viatgers i acompanyants (gent gran que es desplaça i acompanyants virtuals connectats a través de l’aplicació mòbil). Cada un dels assistents tindrà al seu càrrec una o dues persones jubilades a les que acompanyarà virtualment en els seus desplaçament

Informació sobre el taller i inscripcions: http://acpantropologia.blogspot.com.es/

El projecte Com'on ha sigut finançat per:
 
 

lunes, 1 de septiembre de 2014

Virtual Reality Platform for simulates Bariatric Surgery and predicts patient evolution: Platform Interoperability


Bariatric Surgery Project aims to develop a Virtual Reality platform to support surgeons in prepare and perform the surgery, as well as, estimate patient’s evolution.

Nowadays, we are working to add new functionalities to the Bariatric Surgery system for providing interoperable platform, which will allows it to exchange medical information with the Hospital Information Systems. For this purpose we use two medical interoperability standards:

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) is a standard for exchange (store, print, transmit, etc.) information in medical imaging.

In the project we use the DICOM standard to retrieve the Patients TAC’s from the Image Database (PACS) and upload them to the Bariatric Surgery Platform, for generate a real 3D representation of the patient’s stomach and simulate the surgery over it.


HL7 Messaging Standard is a messaging international standard for transfer electronic clinical and administrative data between disparate healthcare systems.

In the project we use HL7 v2.3.1 standard to obtain patient data, like its address or sex, and add it to the Bariatric Surgery Platform, and use it to generate the predictive model, which based on previous data from similar surgeries and combined with data of the patient will be able to estimate the evolution.


Website
http://bariatric-surgery.i2cat.net/
 

Partners
 
Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en el marco de la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Título del proyecto: Cirugía Bariátrica
Expediente: IPT-2011-1377-900000