miércoles, 21 de marzo de 2012

Carpeta Personal de Salut DEMO - Inauguració i2healthSantPau

Durant la inauguració de i2HealthSantPau l'Honorable Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Boi Ruiz va poder navegar per la Carpeta Personal de Salut del Departament de Salut en  l'espai DEMO permanent destinat a aquest projecte estratègic.

El Centre i2HealthSantPau va realitzar en el seu espai CIUTADÀ per encàrrec del Departament de Salut un estudi amb 15 pacients amb medicació receptada de forma crònica per validar les funcionalitats que la carpeta ofereix als ciutadans.  Aquesta activitat  de validació va ser conduida per la Unitat de LivingLab de i2CAT amb el suport del CAP Larrard i l'Hospital de Sant Pau. Més informació a : Actividades de exploración con usuarios de la "Carpeta Personal de Salut"

La Carpeta Personal de Salut (CPS) és un espai digital segur que us permet, mitjançant una identificació digital, accedir a la vostra informació personal de salut, fer consultes, recollir dades de la vostre salut i realitzar tràmits amb l’administració sanitària, amb  l’objectiu d’afavorir la coresponsabilitat i la vostra participació en la prevenció i cura de la vostra salut.  

Més informació : http://www.gencat.cat/especial/esalut/cat/carpeta.htm

In English:

During the inauguration of i2HealthSantPau, the Honorable  Minister of Health of the Generalitat of Catalonia, Mr. Boi Ruiz was able to surf the Personal Health Folder Website of the Department of Health in the DEMO permanent space dedicated to this strategic project.

The Centre i2HealthSantPau made ​​in his CITIZEN space a study with 15 patients with chronic 
prescribed medication to validate the provided functionalities. This activity was driven by the LivingLab unit of i2CAT with the support of the CAP Larrard and Hospital de Sant Pau.

The Personal Health Folder (CPS) is a digital space that allows you to secure, through a digital identity, access your personal health information, make inquiries, collect data and perform transactions with your health care administration, with in order to encourage your participation and responsibility in the prevention and care of your health.

More information:
http://www.gencat.cat/especial/esalut/cat/carpeta.htm

HIPERMED DEMO - i2HealthSantPau Inauguration

The Catalan Minister of Health inaugurated the i2HealthSantPau Center and we have established a 3D video-conference with PSNC to demonstrate what we think will be the future of medical tele-consultation.

The 3D Polish side of the video-conference has asked i2HealthSantPau for help during a surgery and, for this reason, the medical professionals from Poland sent through the video-conference a 3D medical video of the intervention allowing proper advise to be provided from local specialists.

The technology used in the demo is the result of the HIPERMED project that aims to design an open telemedicine platform based on a unified Service Oriented Architecture (SOA) providing media services, SIP-based control plane services and network services over the Internet Protocol (IP). The project exploits and extends the results from the HDVIPER CELTIC project (www.hdviper.org) in a healthcare scenario. The platform will support remote consulting, tele-teaching and distributed consensus decision-making on treatment programmes. It will also be possible to implement any sort of healthcare unit, e.g., in homes of patients and stand-by healthcare workers.

The event has had great impact in the Spanish and Catalan press and TV as we can see in the following links:

Spanish State Television, minute 8:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-13-03-12/1347995/

Catalan Public Television, minute 17 :
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3999850

We want to especially thank our partners from PSNC Poznan Supercomputing and Networking Center and the HIPERMED consortium for their support in this demo.

The HIPERMED project is partially funded by the “Avanza Competitividad I+D+I” Spanish programme (project number TSI-020400-2010-106)

martes, 13 de marzo de 2012

AFA-CONNECTALZHEIMER DEMO - i2HealthSantPau Inauguration


Today, during the inauguration our knowledge centre i2healthSantPau, we have presented to mass media the project AFA-ConnectAlzheimer. This project is developed with "Associació de Familiar d'Alzheimer del Baix Llobregat" (Alzheimer Relatives Association from Baix Llobregat) and consists in provide caregivers with a telematic platform in order to provide them with psychological attention through video-conference service and other related helpful services (such as a caregivers agenda, news related to Alzheimer, training resources for caregivers with videos...). The access for caregivers is customized with tactile terminals in order to easy their interaction with the platform.


Isabel Macanaz, AFA's psychologist, have conducted a demonstration with  a real user of the project. This demo consisted on a live video-conference session where she have shown how is conducted the remote attention to a caregivers.

We would like to specially thank Isabel about his wonderful demonstration of the project, and the caregiver, Nemesio, for his participation

lunes, 12 de marzo de 2012

Avui inaugurem i2HealthSantPau


Avui dimarts tretze de març del 2012 inaugurem el Centre de Coneixement i2HealthSantPau amb un acte de presentació amb l’assistència de l’Honorable Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Boi Ruiz i els actors, tant públics com privats, més rellevants i actius del país.

L’i2HealthSantPau és un centre e-salut pioner a Espanya, inspirat en el model Living Lab d’experimentació i co-creació, on es tenen en compte totes les parts implicades que participen en els processos de creació i desenvolupament d’iniciatives i projectes e-salut.

Personal sanitari, enginyers, ciutadans, empreses i institucions públiques treballen junts en el centre per trobar nous productes i serveis que millorin la salut a través de les noves tecnologies.

Sant Pau i la Fundació i2Cat, amb la col•laboració del Plan Avanza del Ministeri d’Indústria, tenen en marxa a l’i2Health Sant Pau cinc projectes en actiu.

Durant l'acte de presentació, al Centre s'hi demostraran fins a 6 aplicacions TIC pioneres en l'àmbit de la salu, les 3 més destacades són:En Castellano:


Hoy inauguramos i2HealthSantPau


Hoy martes 13 de marzo inauguramos el Centro del Conocimiento i2HealthSantPau con el acto de presentación del Honorable Conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya Sr. Boi Ruiz.

El i2HealthSantPau es un centro e-salud pionero en España, inspirado en el modelo Living Lab de experimentación y co-creación, donde se tienen en cuenta todas las partes implicadas que participan en los procesos de creación y desarrollo de iniciativas y proyectos e-salud.

Personal sanitario, ingenieros, ciudadanos, empresas e instituciones públicas trabajan juntos en el centro para encontrar nuevos productos y servicios que mejoren la salud a través de las nuevas tecnologías.

Sant Pau y la Fundación i2Cat, con la colaboración del Plan Avanza del Ministerio de Industria, tienen en marcha en i2HealthSantPau cinco proyectos en activo.

Durante el acto de presentación, en el Centro se demostrarán hasta 6 aplicaciones TIC pioneras en el ámbito de la salu, las 3 siguientes fueron las más relevantes:

In English:

Today we inaugurate i2HealthSantPau

Today, 13th of March: Inauguration of the i2HealthSantPau Knowledge Centre. The opening ceremony will be held by the Minister of Health of the Generalitat de Catlaunya, Mr. Boi Ruiz.

The i2HealthSantPau is a pioneering e-health center in Spain, inspired by the model and experimental Living Lab co-creation, which takes into account all stakeholders involved in the process of creation and development initiatives and e-health projects.

Medical personnel, engineers, citizens, businesses and public institutions working together in the center to find new products and services that improve health through new technologies.

SantPau Hospital and i2Cat Foundation, in collaboration with the Avanza Plan, Ministry of Industry, are underway in i2HealthSantPau five active projects.

During the presentation, 6 innoavtive e-health applications will be demonstrated. Few details are described ni the following links: