lunes, 1 de octubre de 2012

Activitats de Co-creació en el "Casals en Xarxa"


El passat divendres 28 de setembres, l’equip de i2Health,en el marc del projecte “Casals en Xarxa”, va realitzar una activitat de co-creació amb gent gran en el Casal de Igualada.

El projecte “Casals en Xarxa” pretén aprofitar la potència de les noves tecnologies i Internet per la interconnexió de casals de gent gran de tot Catalunya a través de serveis de videoconferència. Actualment compta amb la participació de:
 • Equipament Cívic Igualada – Montserrat
 • Equipament Cívic Lleida
 • Ludoteca Terrassa - Sant Pere Nord
 • Casal de Gent Gran Terrassa - Sant Pere Nord
 • Casal de Gent Gran de Tortosa

Durant els pròxims mesos, també formaran part de la xarxa:
 • Casal de Gent Gran Blanes - Benet Ribas
 • Casal de Gent Gran de Sort

Les activitats de cocreació es centren en el disseny d’una interfície del portal de videoconferència adaptada a les necessitats de la gent gran i també, en el disseny d’una aplicació per a plataformes mòbils que ha de permetre a participants assidus, participar en les activitats organitzades pel seu Casal des de casa seva.

El projecte compta amb la col·laboració del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el finançament i suport per part de la Fundació Vodafone España.


Participants durant l'activitat

In English:

Last Friday, september 28, i2Health team conducted a cocreation activity with elderly people in “Casal de Igualada” facilities for “Casals en Xarxa” project.

The “Casals en Xarxa” project aims to use the power of new technologies and Internet to connect leisure centers for the elderly in Catalonia through videoconferencing. Nowadays, four centres participate in the initiative:
 • Equipament Cívic Igualada – Montserrat
 • Equipament Cívic Lleida
 • Ludoteca Terrassa - Sant Pere Nord
 • Casal de Gent Gran de Tortosa

 Next months, the following centres will also be added to the network:
 • Casal de Gent Gran Blanes - Benet Ribas
 • Casal de Gent Gran de Sort

The activities focus on the co-design of a videoconferencing portal interface tailored to the needs of the elderly and, in the design of an application for mobile devices must allow regular participants, to take part in activities organized by the Casals from their homes.

The project has the support of the Department of Social Welfare and Family of the Government of Catalonia and the funding and support from the Vodafone Foundation Spain.

No hay comentarios:

Publicar un comentario