lunes, 12 de marzo de 2012

Avui inaugurem i2HealthSantPau


Avui dimarts tretze de març del 2012 inaugurem el Centre de Coneixement i2HealthSantPau amb un acte de presentació amb l’assistència de l’Honorable Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Boi Ruiz i els actors, tant públics com privats, més rellevants i actius del país.

L’i2HealthSantPau és un centre e-salut pioner a Espanya, inspirat en el model Living Lab d’experimentació i co-creació, on es tenen en compte totes les parts implicades que participen en els processos de creació i desenvolupament d’iniciatives i projectes e-salut.

Personal sanitari, enginyers, ciutadans, empreses i institucions públiques treballen junts en el centre per trobar nous productes i serveis que millorin la salut a través de les noves tecnologies.

Sant Pau i la Fundació i2Cat, amb la col•laboració del Plan Avanza del Ministeri d’Indústria, tenen en marxa a l’i2Health Sant Pau cinc projectes en actiu.

Durant l'acte de presentació, al Centre s'hi demostraran fins a 6 aplicacions TIC pioneres en l'àmbit de la salu, les 3 més destacades són:En Castellano:


Hoy inauguramos i2HealthSantPau


Hoy martes 13 de marzo inauguramos el Centro del Conocimiento i2HealthSantPau con el acto de presentación del Honorable Conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya Sr. Boi Ruiz.

El i2HealthSantPau es un centro e-salud pionero en España, inspirado en el modelo Living Lab de experimentación y co-creación, donde se tienen en cuenta todas las partes implicadas que participan en los procesos de creación y desarrollo de iniciativas y proyectos e-salud.

Personal sanitario, ingenieros, ciudadanos, empresas e instituciones públicas trabajan juntos en el centro para encontrar nuevos productos y servicios que mejoren la salud a través de las nuevas tecnologías.

Sant Pau y la Fundación i2Cat, con la colaboración del Plan Avanza del Ministerio de Industria, tienen en marcha en i2HealthSantPau cinco proyectos en activo.

Durante el acto de presentación, en el Centro se demostrarán hasta 6 aplicaciones TIC pioneras en el ámbito de la salu, las 3 siguientes fueron las más relevantes:

In English:

Today we inaugurate i2HealthSantPau

Today, 13th of March: Inauguration of the i2HealthSantPau Knowledge Centre. The opening ceremony will be held by the Minister of Health of the Generalitat de Catlaunya, Mr. Boi Ruiz.

The i2HealthSantPau is a pioneering e-health center in Spain, inspired by the model and experimental Living Lab co-creation, which takes into account all stakeholders involved in the process of creation and development initiatives and e-health projects.

Medical personnel, engineers, citizens, businesses and public institutions working together in the center to find new products and services that improve health through new technologies.

SantPau Hospital and i2Cat Foundation, in collaboration with the Avanza Plan, Ministry of Industry, are underway in i2HealthSantPau five active projects.

During the presentation, 6 innoavtive e-health applications will be demonstrated. Few details are described ni the following links:

No hay comentarios:

Publicar un comentario